igelkottens stödgruppverksamhet

 

”Folkhälsoinstitutet har beräknat att uppåt 400 000 barn lever i familjer där någon av föräldrarna dricker för mycket. Samt att ca var 4:e vuxen  person i sverige har nån form av psykiskohälsa

– Det är alltså många som man inte når och det behöver utvecklas metoder för att hitta dem, i skolorna exempelvis. Men man måste våga ställa frågor om hur det är där hemma.

De ”glömda barnen” behöver ofta tala med andra om sin situation, om oron för huruvida mamma och pappa är nykter eller berusad när man kommer hem från skolan. Barnen löper dessutom ökad risk att själva utveckla missbruk och andra problem när de blir äldre, visar flera studier. I varje skolklass är det 1 av 3 elever som lever i sån här familj.”


Vi jobbar mycket med känslor och betende samt olika sorters försvar ,hur man försvarar sina känslor . Allt vi jobbar med ä både praktiska och teoretiska övningar  efter ett fast program där vi ses 1g/v under terminens gång.

 

Kostnad: 150kr / Termin

Vi hoppas att kunan få ihop tillräckligt många för att kunna göra en sommarverksamhet  med 1-2 intensivveckor blandat med massa annat kul ex någon form av sommarkollo.