Vår huvudman

Vår huvudman/huvudorganisation som vi står under är studieförbundet vuxenskolan i sundsvall , utan dom skulle vi ej finnas ..