Ovrigt

 

 Stödgrupper för barn och ungdomar .

Att dela livsöde med andra. Det är själva kärnan i stödgruppen, insåg Thomas Lindstein, professor vid socialhögskolan i Stockholm.

 

RÅD TILL ALLA VUXNA                                                                                  

 

-Försiktig med att döma dem som dricker för mycket alkohol.
Det ökar bara skam och skuldkänslor för de barn som lever med missbruk. 

-Var inte så rädd för att faktiskt hojta till om du ser att något är fel. En del vuxna stoppar huvudet i sanden för att de är rädda att det ska bli jobbigt.  

-Tänk på att det kan se väldigt olika ut i familjer med missbruk och psyikisk ohälsa. Men även om det är olika, så är känslan densamma för barnen. De flesta barn till föräldrar med missbruk och psykiskohälsa kommer aldrig i kontakt med socialtjänsten, men är ändå i behov av stöd.

-Att byta hopplöshet mot hopp är något som stödgruppen kan hjälpa till med. Det är också viktigt att fortsätta att få finnas med i ett sammanhang där man får vara den man är. Där kan fritidsverksamheten spela en avgörande roll

-Vad var det som gjorde barnen så otroligt nöjda med att gå i en stödgrupp?

-Tre års studier av Ersta Vändpunktens verksamhet fick Thomas Lindstein att inse att det viktigaste med en stödgrupp är att barnen får dela livsöde med andra.

-När barnen blir unga vuxna så kan de blicka tillbaka o tänka/ känna att ”jag fick iallafall lära mig om de och det samt leka” eftersom stödgruppen blev en slag fristad för dom och gjorde att de va de som höll dom vid liv att orka med sin jobbiga vardag hemma. Är dessutom mer ekonomisk att ha stödgrupper för dessa barn och ungdomar än att placera om dom i familjehem.

Stödgrupperna är en bra och viktig insats i att förebygga framtida problem för dessa barn och ungdomar och framför allt att dom har rätt att få hjälp säger Thomas Lindstein ...

Det är vår skyldighet att hjälpa dom igenom deras svåra livs situationer!

 

Några slutsatser av Thomas Lindsteins utvärdering av stödgrupper.

*Man hade utformat förhållnings sätt till varje enskilt barn och man tilltalade barnen namnet

*Det gavs utrymme för bådetanke och känsla.

*Barnen hade möjlighet att stå över och möjlighet att återkomma om de ville berätta senare.

*Ledarna hade ett fysiskt respektfullt förhållningssätt.

*Ledarna visade att man kan lösa konflikter utan att det blir katastrof.

 

 

Länkar: 

 

http://www.iogt.se/

http://rsmh-sundsvall.se/

http://www.atmiss.se/atmiss/Hem.html

http://www.junis.org/

http://www.manscentrumsundsvall.org/start.asp

http://www.sv.se/sv

http://sundsvall.boj.se 

Vi finns även på facebook ! http://sv-se.facebook.com/pages/Igelkottens-st%C3%B6dgrupper-f%C3%B6r-barn-och-ungdomar/164046763642830

 

/igelkott-tecknadca3h776p.jpgPs. vi finns även på twitter numera.

Ni som är ung gå gärna in på ung&dum ders hemsida det vill få in era åsikter för att få mer makt till de yngre i samhället .