tänkvärd insändare i lokaltidningen dagbladet

Tänkvärd insädare i tidningen : Tänk om alla barn fick helgfrid!

Relaterat..

Helgerna är för många familjer rekreation och återhämtning med tid för umgänge och något extra gott att äta.

Utan att vilja lägga sordin på helg stämningen vill vi ändå väcka en tanke om solidaritet med de minsta familjemedlemmarna.

Modern forskning ger oss ökad kunskap om hur vuxnas förhållande till alkohol påverkar även så små barn som fyra-femåringar. Studier visar att de allra yngsta tar till sig de vuxnas dryckesbeteende och blir nyfikna på alkoholen med en egen normalisering av egna dryckesvanor. Något att ha i åtanke nu när alkohol­industrin dagligen uppmanar oss med sin produktreklam att en skvätt här och där förhöjer matupplevelsen och umgänges­klimatet. Tyvärr är det så i vissa familjer att föräldrarna bjuder sina barn att smaka lite på vin och öl, vilket introducerar dem i uppfattningen om att alkohol är att jämföra med vilken dryck som helst.

Det är sedan länge känt hur förkastligt det är att bjuda sina barn på alkohol i hemmet. En undersökning bland 4 500 unga i södra Sverige åskådliggör sambandet mellan vuxnas sätt att bjuda på alkohol och barnets framtida alkoholkonsumtion. I den grupp barn där föräldrar aldrig bjöd på alkoholhaltig dryck höll sig 65 procent ifrån alkohol överhuvudtaget. Att jämföra med den grupp vars föräldrar bjöd ofta, där drack alla tillfrågade alkohol varje eller varannan vecka. Nästan lika illa var det hos de unga som hade föräldrar som bjöd vid enstaka tillfällen, 12 procent drack aldrig alkohol medan övriga 88 procent drack varje eller varannan vecka. De som blir bjudna hemma är också de som oftast dricker sig påverkade vid andra tillfällen och tvärtom. De som aldrig blir bjudna hemma dricker sig mer sällan berusande i andra situationer.

När det gäller föräldrars vanor för övrigt tror vi inte att den viktigaste frågan gäller helnyktert eller inte. Det viktigaste är sannolikt den roll som alkoholen får spela i vuxnas sällskap och i hemmet.

Vill inte moralisera men vi kan inte heller blunda för det som håller på att hända i vår unga generation, där alla kurvor pekar uppåt, både vad det gäller alkoholkonsumtion men även andra droger. Vi vet också att alkoholen ofta är inkörsporten till andra tunga droger.

I solidaritet med våra barn och ungdomar borde vi vuxna föregå med goda exempel för de barn som inte har vuxna som ger dem detta.

Börje Bergström

morfar & farfar
 
5 feb 2013